תביעות

שירות לקוחות

שירות לקוחות עמוד הבית » תביעות נשמח לתת שירות בנושאים…

לקוחות ממליצים

לקוחות ממליצים עמוד הבית » תביעות מה אומרים עלינו ?…

הנחיות להגשת תביעה

הנחיות לטיפול בתביעה:   מבוטח/ת יקר/ה, על מנת לזרז וליעל…
ביטוח שופל

ביטוח שופל

טרקטור שופל נחשב עפ”י חוק ל”מכונה ניידת” וככזה אינו מחויב…
ביטוח בובקט

ביטוח בובקט

בעלות והפעלה של ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה.) מגיע עם סיכונים…
ביטוח מנופים

ביטוח מנופים

מציאת פוליסת ביטוח מנופים אצל המבטחים הרגילים בשוק הינה קשה…