שרות 24/7

ביטוח לטכנאי גז

ביטוח לטכנאי גז

הביטוח יהיה תקף במשך כל תקופת הרישיון, ויכסה גם תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה, גם אם הוגשו לאחר מכן. סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על 1% מסכום הביטוח לאירוע.

הפוליסה תכלול ביטוח צד ג' המקיף את כל פעילות החברה, לרבות אחריות מוצר ואחריות מקצועית בתחום עיסוק החברה בגז

 

 

.